Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)
Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles
,
Part of 
Deel van 
Partie de 
Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)
Language
Taal
Langue
Frans
Subtitles
Ondertitels
Sous-titres
Engels, Nederlands
Only available in
Enkel beschikbaar in
Disponible uniquement en
België, Luxemburg, Nederland
Duration
Duur
Durée
202'
Aspect Ratio
Beeldverhouding
Format d'image
1.66

Jeanne Dielman, een jonge weduwe, leeft samen met haar zoon Sylvain volgens een onwrikbare routine: terwijl de jongen op school zit, onderhoudt ze het appartement, kookt, doet klusjes en ’s middags ontvangt ze klanten. Dan gebeurt er iets dat haar ordelijke leven grondig dooreengooit. Deze film vestigde de internationale reputatie van Chantal Akerman.

“Ik weet niet of de keuken van Jeanne Dielman reëel aandoet – voor wie ze gekend heeft is ze indrukwekkend herkenbaar. Het is wellicht mogelijk de films van Akerman te zien als ondernemingen om bepaalde objecten juist én integraal te vertonen. (Brecht: elk goed gedicht is ook een document.)”

Daniël Robberechts

“Er hangt een studiesfeer rond deze film. Niet dat hij bestudeerd wil worden, omdat hij zo complex en ingewikkeld zou zijn, nee, de film nodigt uit tot een intens reflexieve aandacht.”

Dirk Lauwaert

“Doordat Jeanne Dielman uitkwam in jaren van militant feminisme, werd de film gezien als een symptomatisch voorbeeld van vrouwelijke vervreemding. Maar hij is bovenal een belangrijk moment in de filmgeschiedenis. Hij geeft een andere perceptie weer van drama en personage, van actie en ruimte, van de verhouding tussen fictie en werkelijkheid. Van de tijd ook, want vooral daarin lag de provocatie: hoe durft men zonder tijdsellips, het schillen van een kilo aardappelen of het uitgebreide toilet van een vrouw geobsedeerd door andermans onreinheid te tonen? Dit tijdverloop, ondragelijk omdat het absoluut samenvalt met de handeling, poneert echter het probleem van het realisme, waarvan de film juist volledig is verstoken. Voorbij de enscenering van de drie gewone dagen uit een leven van steeds weerkerende rituelen en afgezien van de ruimte-uitbeelding eigen aan deze film (de gangen, de open deuren, de gedoofde lichten), vormt deze tijdsbeleving het beginsel dat de fictie doet ontspringen uit de leegte en het gemis.”

Jacqueline Aubenas

Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)
Language
Taal
Langue
Frans
Subtitles
Ondertitels
Sous-titres
Engels, Nederlands
Only available in
Enkel beschikbaar in
Disponible uniquement en
België, Luxemburg, Nederland
Duration
Duur
Durée
202'
Aspect Ratio
Beeldverhouding
Format d'image
1.66
A Film by
Een film van
Un film de
With
Met
Avec
Delphine Seyrig, Jan Decorte, Henri Storck, Jacques Doniol-Valcroze, Yves Bical
Script
Scenario
Scénario
Chantal Akerman
Image
Beeld
Image
Babette Mangolte
Sound
Geluid
Son
Bénie Deswarte
Décor
Decor
Décor
Philippe Graff
Producer
Producent
Producteur
Guy Cavagnac, Alain Dahan, Liliane de Kermadec, Corinne Jénart, Evelyne Paul, Paul Vecchiali
Editing
Montage
Montage
Patricia Canino
Music
Muziek
Musique
Ludwig van Beethoven
Sound Editing
Klankmontage
Montage Son
Alain Marchall
Sound Mix
Klankmix
Mixage son
Jean Paul Loublier
Production
Productie
Production
Paradise Films, Unité Trois
With the Support of
Met de steun van
Avec le soutien de
Ministère de la Culture Française de Belgique, Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles