Combat de boxe (Charles Dekeukeleire, 1927)
Combat de boxe
,
Part of 
Deel van 
Partie de 
Part of 
Deel van 
Partie de 

Een ritmisch filmgedicht waarvoor Dekeukeleire experimenteerde met verschillende montagetechnieken. Het contrast tussen de beroepsboksers en het amateuristisch geconstrueerd decor vormt de setting van een verrassend vormexperiment.

Combat de boxe (Charles Dekeukeleire, 1927)
Language
Taal
Langue
Stille film
Available
Beschikbaar
Disponible
Wereldwijd
Duration
Duur
Longueur
8'
Aspect Ratio
Beeldverhouding
Format d'image
1.33

Wanneer Charles Dekeukeleire Combat de boxe draait, is hij tweeëntwintig en gek van film. Hij bewondert Vertov en diens concept van de filmcamera als oog. Paul Werrie schreef het gedicht dat het uitgangspunt voor deze film vormde en was zelf ook aanwezig bij de opnamen.

Hij vertelt over de moeilijke productie: “Een schildersatelier deed dienst als studio. Met een paar man moesten we de lakens strak houden die als boksring dienden, maar de boksers zelf waren echte professionelen. Ze boksten op de lakens voor een touw dat twee van ons vasthielden. Vervolgens vermengde de filmmaker met een montage-trucje de ring met echte opnamen. Het was heel verwarrend. De menigte die de boksers moesten doorkruisen, werd vanop een melkkarretje gefilmd op de binnenplaats van de school. We waren met z’n twaalven om die menigte te spelen. Twaalf op een rij. Als de camera voorbijgegaan was, renden we weer naar voren terwijl we verwisselden van hoed en van houding zodat er een heel natuurlijke beweging ontstond.”

Deze korte maar prachtige film werd opgebouwd met een heel ritmische montage van close-ups, dubbeldrukken, afwisselend positieve en negatieve beelden. Het geweld van het gevecht, de aanwezigheid van het publiek, de spanning tussen de menigte en de ring, werden samengebracht in een flitsende montage, maar die opeenvolging van volkomen concrete shots stijgt uit boven de montage zelf, om niet zozeer het abstracte dan wel de betekenis zelf van het gevecht te vangen, de tekens, het wezenlijke concept van het boksen.

“Zo krijgt de cineast een taak waar te nemen die gelijkt op die van een kathedralenbouwer: de bouw zelf leveren volgens een leidmotief dat uit het diepste volksgeloof ontspringt en aan het volk verder de zorg overlaten om het gebouw in te richten en te bezielen, het te bevolken met een leger beelden, siersels en glasramen, met heel zijn mythologie, zijn leven en de plantengroei van zijn tijd.”

Charles Dekeukeleire

“Ik heb sommige sequenties dertig, veertig keer opnieuw gemonteerd: Ik heb de beelden getrukeerd met maskers, surimpressies. Ik heb het ritme versneld om de substantie van het beeld aan te tasten. Zo heb ik er zes maanden op gezet om een stomme film te monteren van vijf minuten. ( … ) Ik heb begrepen dat je je moet onderwerpen. Je laten dienen door de apparatuur. Om een film te monteren, moet je je langzaam, geduldig onderwerpen aan het document en zo te weten komen wat het onderwerp aanbiedt aan menselijkheid - afgezien van wat je je daarvan vooraf had voor­gesteld. Het monteren van een documentaire film is een langzaam en geduldig laten verwerken door de individuele sensibiliteit van het materiaal dat primeert, - een lang­zame rijping van een collectieve sensibiliteit in de (individuele) cineast.”

Charles Dekeukeleire

Language
Taal
Langue
Stille film
Available
Beschikbaar
Disponible
Wereldwijd
Duration
Duur
Longueur
8'
Aspect Ratio
Beeldverhouding
Format d'image
1.33
A Film by
Een film van
Un film de
With
Met
Avec
Henri Dupont, Jean Demey, Pierre Bourgeois, André Germain
Image
Beeld
Image
Antoine Castille
Producer
Producent
Producteur
Charles Dekeukeleire