Impatience (Charles Dekeukeleire, 1928)
Impatience
,
Part of 
Deel van 
Partie de 
Part of 
Deel van 
Partie de 
Impatience (Charles Dekeukeleire, 1928)
Language
Taal
Langue
Stille film
Subtitles
Ondertitels
Sous-titres
Engels, Nederlands
Available
Beschikbaar
Disponible
Wereldwijd
Duration
Duur
Durée
36'
Aspect Ratio
Beeldverhouding
Format d'image
1.33

Deze film werd een jaar na Combat de boxe gemaakt en is een exponent van Charles Dekeukeleires experimentele periode. Dekeukeleire kende de films en theorieën van onder meer Epstein en Delluc, en was vertrouwd met het onderzoek naar vorm, ritme en beweging van beeldend kunstenaars als Man Ray, Fernand Léger en Marcel Duchamp. Als lid van de kunstkring en het blad 7 Arts - waar architecten, schilders, musici en dichters aansluiting zochten bij het constructivisme - schaarde hij zich van meet af aan achter het idee van de “cinema pur”, die het literaire verwerpt ten behoeve van het poëtische en het narratieve inwisselt tegen emoties die enkel door de filmtaal kunnen worden verwoord.

De film bestaat, luidens een inleidende titelkaart, uit vier beeldenreeksen: de motorfiets, de vrouw, de bergen en abstracte blokken. Uitgaande van deze bouwstenen heeft Dekeukeleire zijn film geconstrueerd volgens zeer strikte parameters. Het ritme wordt aangegeven door een mathematische verdeling van de speeltijd in temporele segmenten waarin de vier elementen elkaar opvolgen in iedere mogelijke combinatie, zonder dat hier een melodische lijn of dramatische opbouw aan ten grondslag ligt. Behalve een onderzoek naar de opeenvolging van beelden in de tijd is de film ook een studie met betrekking tot beeldgrootte en inhoud van beelden: centraal in
Impatience staan close-ups en gefragmenteerde beelden, die het getoonde van zijn werkelijkheidgehalte beroven en het een meer abstracte functie verlenen. Dit werk is dan ook een van de films die, wars van iedere emotionele of esthetische verleidingskracht, het puur fundamentele onderzoek het verst tegemoet is gekomen.

“In mijn nieuwe film ben ik uitgegaan van de opvatting dat het beeld op zichzelf niets betekent, cinematografisch beschouwd, maar dat de geringste eenheid voor het begrijpen een korte opeenvolging van beelden is: hetzij van hetzelfde beeld onder verschillende vormen, andersom gezet bijvoorbeeld, of uit een lichtelijk verschillende gezichtshoek opgenomen, hetzij van beelden die niets met elkaar gemeen hebben. Ik meen op deze wijze de twee cinematografische ontroeringen te kunnen verenigen, dat wil zeggen te kunnen genieten van de opeenvolging der beelden zonder dat de waarde van het beeld - dat immers in lichtelijk gewijzigde vorm telkens terugkomt - voor mij verloren gaat. Het publiek zal mij waarschijnlijk een zekere eentonigheid verwijten, herhalingen, enzovoort. Het is mij om het even, omdat ik weet wat ik beoogd heb. De rest lijkt mij, voor het ogenblik, bijzaak.”

Charles Dekeukeleire

Language
Taal
Langue
Stille film
Subtitles
Ondertitels
Sous-titres
Engels, Nederlands
Available
Beschikbaar
Disponible
Wereldwijd
Duration
Duur
Durée
36'
Aspect Ratio
Beeldverhouding
Format d'image
1.33
A Film by
Een film van
Un film de
With
Met
Avec
Yonnie Selma