A Sea Change (Nina de Vroome, 2016)
Een idee van de zee
,
A Sea Change (Nina de Vroome, 2016)
Language
Taal
Langue
Nederlands
Subtitles
Ondertitels
Sous-titres
Engels, Frans, Nederlands
Available
Beschikbaar
Disponible
Wereldwijd
Duration
Duur
Durée
61'
Aspect Ratio
Beeldverhouding
Format d'image
1.78

Een idee van de zee speelt zich af in het maritiem internaat IBIS in Oostende. In de gebouwen die  uitkijken op de zee slapen, eten en spelen jongens tussen zes en zestien jaar. Ze leren om naar de zee te kijken, gaan mee op een vissersboot en helpen de vis binnen te halen. Terwijl de zeelui werken, observeren ze de vangst en turen over het dek. In de les leggen ze de onstuimige zee vast op kaarten, waar geen stormen en tijd bestaan. 
Maar hoewel de zee tijdloos lijkt, is er veel aan het veranderen. De kust lijkt doordrongen van nostalgie, alsof de zee haar gezicht naar het verleden heeft gekeerd. De visserij zal vroeg of laat verdwijnen, samen met de vele bedreigde vispopulaties. De vismijn in Oostende is vervallen, de haven is verroest, maar onder de afbladderende verf komt een nieuwe kleur tevoorschijn.

“Documentaire is zo fascinerend, omdat het een kunstvorm is die vertrekt vanuit het leven. Je staat heel erg in contact met de realiteit, je werk bestaat er dan uit om daar een verhouding toe te vinden. Alleen al door een shot te maken, een uitsnede van de wereld, krijg je een beeld dat betekenis genereert. Die transformatie van de werkelijkheid is magisch.”

Nina de Vroome

“De jonge Nederlandse filmmaker Nina de Vroome weet in sobere maar beklijvende beelden het strenge internaatsleven van dit ooit door Albert I opgestarte maritiem instituut te vatten. De leerlingen leren er op de schoolbanken over boeien en positiebepaling, op de brugsimulator weten ze net een aanvaring met een vrachtschip te vermijden. Op zee verbijten ze in brute humor hun medelijden met de naar zuurstof smachtende gevangen vis. Maar Nina de Vroome peilt in beeld en woord ook naar die andere zee die we denken zo goed te kennen vanaf de wal, maar die zich pas openbaart aan wie haar trotseert en meteen tot enige ontzag dwingt.”

Krant van West-Vlaanderen

Language
Taal
Langue
Nederlands
Subtitles
Ondertitels
Sous-titres
Engels, Frans, Nederlands
Available
Beschikbaar
Disponible
Wereldwijd
Duration
Duur
Durée
61'
Aspect Ratio
Beeldverhouding
Format d'image
1.78
A Film by
Een film van
Un film de
Image
Beeld
Image
Nina de Vroome
Sound
Geluid
Son
Ruben Desiere, Liesbeth Beeckman, Hannes Verhoustraete, Yves Sondermeider, Chloë Delanghe, Mathijs Poppe
Producer
Producent
Producteur
Lotte Van Craeynest, Sieber Marly
Editing
Montage
Montage
Nina de Vroome, Sebastien Demeffe
Music
Muziek
Musique
De Beren Gieren
Sound Editing
Klankmontage
Montage Son
Sabrina Calmels
Sound Mix
Klankmix
Mixage son
Rémi Gerard
Production
Productie
Production
SIEBER
Co-production
Coproductie
Coproduction
Atelier Graphoui
With the Support of
Met de steun van
Avec le soutien de
Flanders Audiovisual Fund (VAF), Beursschouwburg, Provincie Oost-Vlaanderen