Des morts (Thierry Zéno, 1979)
Des morts
,
Des morts (Thierry Zéno, 1979)
Language
Taal
Langue
Frans, Engels, Spaans, Thai, Koreaans
Subtitles
Ondertitels
Sous-titres
Nederlands, Frans, Engels
Only available in
Enkel beschikbaar in
Disponible uniquement en
België, Luxemburg, Nederland
Duration
Duur
Durée
105'
Aspect Ratio
Beeldverhouding
Format d'image
1.66

Hoe wordt in deze wereld over de mens gedacht als die wordt overgeleverd aan het rijk der doden? Twee jaar lang filmden de drie regisseurs begrafenisrituelen in Zuid-Korea, Thailand, Mexico, België en de Verenigde Staten.
Alle rituelen die gepaard gaan met de dood hebben alvast gemeen dat ze de onherroepelijke aard van deze gebeurtenis bevestigen en hem ook in zekere zin verwerpen, door de hoop op een vorm van overleven (reïncarnatie of metamorfose). Elk volk kent andere gebruiken, afhankelijk van zijn eigen geloof of mythen. In Azië en Latijns-Amerika hangen deze samen met de familie, de clan of de sekte. De klaagzang van de vrouwen, het offeren van huisdieren, het lijk dat gedurende lange tijd wordt uitgestald op een katafalk, al deze tradities passen in een religieus raamwerk, een collectieve verbeeldingswereld met een symbolische functie. In schril contrast met de voorafgaande beelden staan de Noord-Amerikaanse “funeral homes”: het zijn materialiseringen van sociale conventies en niemand toont er – althans openlijk – zijn emoties. Het zijn wereldse plaatsen. Datzelfde geldt trouwens voor gebruiken als het balsemen, het invriezen of de crematie. Hoewel zeer geperfectioneerd, getuigen deze praktijken van weinige menselijkheid en van een maatschappij waar de harde werkelijkheid van de dood wordt weggemoffeld.
Ondanks de soms onverdraaglijke beelden wisten de auteurs elke sensatiezucht uit deze documentaire te weren, door hun scherpzinnige, gevoelige blik vooral te richten op de plechtige schoonheid van de getoonde realiteit. (Serge Meurant)

Poster Des morts
Language
Taal
Langue
Frans, Engels, Spaans, Thai, Koreaans
Subtitles
Ondertitels
Sous-titres
Nederlands, Frans, Engels
Only available in
Enkel beschikbaar in
Disponible uniquement en
België, Luxemburg, Nederland
Duration
Duur
Durée
105'
Aspect Ratio
Beeldverhouding
Format d'image
1.66
A Film by
Een film van
Un film de
Script
Scenario
Scénario
Dominique Garny, Jean-Pol Ferbus, Thierry Zéno
Image
Beeld
Image
Terry Stegner, Thierry Zéno
Sound
Geluid
Son
Jean-Pol Ferbus, Dominique Garny
Producer
Producent
Producteur
Thierry Zéno, Marie-Noëlle Zurstrasse
Editing
Montage
Montage
Sophie Fabbri, Roland Grillon, Chantal Hymans, Thierry Zéno
Music
Muziek
Musique
Alain Pierre
Production
Productie
Production
Zéno Films
Co-production
Coproductie
Coproduction
Les Films du Losange